Mannegårde - Semin

Under säsongen 2024 håller vi öppet 8 april till 11 augusti. Därefter bara dräktighetskoll. 

Vi är en seminstation som erbjuder seminering med både färsk och fryst sperma från alla tillgängliga hingstar oavsett ras. 

Vi hjälper Er gärna med tankar kring hingstar och kontakt med hingsthållare.

Era ston får självklart bo kvar på gården om så önskas under seminperioden. All uppstallning sker på hästägarens egen risk. Vi ansvarar ej för om sto (och ev föl) under uppstallningen blir sjukt eller skadat. Ev veterinärvård och annan behandling meddelas hästägaren som ombesörjer alla kostnader för detta. 

Sto som ska semineras med SWB hingst bör anmälas i Språngrulla innan ankomst. 

Medtag hästens pass!